Templom

A jelenlegi evangélikus templom sorrendben feltehetően a harmadik. Az első az 1736. évi tűzvész martalékává vált. A második 1865-ig állta az idők viszontagságait. A jelenlegi templom alapkövét 1866-ban rakták le. Szecessziós stílusban épült. A nemes arányok, feltűnő térkiképzés, nagy síkok, sima falak, s takarékosan alkalmazott díszítés e stílus jellemzői. A főbejárattal szemben foglal helyet az oltár, melyet fára festett Krisztus kép ékesít. Az olajfestményt Kővári szignálta. A főhajó baloldali részén 23, a jobboldalin 20 ülőpad van. Előbbiek a nők, utóbbiak a férfiak részére. A gyermekek és az ifjúság helye a karzaton van. A karzat kazettás, közepén van az orgona, melynek készítője Einschenk Károly, brassói orgonaépítő volt. Az orgona 1900. december 24-én szólalt meg először. Az oltártól balra van a szószék, mely 1876-ban készült. A belvilágot négy csillár ékesíti. Ezekből egy Gáspár Mihályné, kettő Kerekes Mihályné, egy pedig az Amerikába távozott asszonyok ajándéka. A szószék melletti falon két kisebb méretű márványtáblán az I. és II. világháború hősi halottainak névsora olvasható. A templom kisebbik harangja 1675-ben készült. Felirata: „Ezt a harangot csináltatta Magyarosi János 1675.” Hangja „C”, súlya 75 kg. A nagyobbik harang a nagyszebeni Schich-féle gépgyárban öntetett, 1922-ben. Súlya 157 kg, hangja „F”. Felirata: „1922”. Ára 8776 lej volt, mely összegből 7622 lejt az egyházközség tagjai, 1154 lejt az Amerikába vándoroltak adományoztak.

Egyházi emlék az „Egyházpácája”, amely egy kopjafához hasonló, díszes faragással ellátott 65-75 cm hosszú pálca, melynek négy oldalán egy-egy bibliai idézet van. A pálca az isteni büntetést jelképezi, figyelmeztet a bűnöktől való tartózkodásra. Minden év pünkösdjének szombatján indítják útra a falu rendjén. A pálca két-három napot „időzik” a háznál. A gazdának kötelessége azt szomszédjának átadni. A pálca az egész alut be kell járja a következő év pünkösd szombatjáig. A szájhagyomány szerint a közerkölcs javításában az egyház pácájának a járatása igen eredményesnek bizonyult. A szocializmus éveiben évtizedekig nem járatták. A jelenkori egyházi vezetők érdemesnek tartották e hagyomány életre keltését, s így az egyházpácája minden évben elindul a maga útján.

(Forrás: Wass György: Zselyk)